Conditii minime de pregatire

Absolvenţi ai cursului  de perfecţionare “Agent de securitate” cu atestat I.P.J., pentru exercitarea ocupaţiei de agent securitate.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

-  Candidaţii din afara SNTFC „CFR Calatori” SA, care îndeplinesc integral condiţiile minime de pregătire din anunţ;

- Vârsta minimă de 18 ani împliniţi.

Acte necesare inscriere

- Cerere tip de participare la concurs, avizată de Director  Sucursală;

- Diploma studii, original şi copie;

- Certificat calificare „Agent de securitate”, original şi copie;

- Atestat I.P.J., pentru exercitarea ocupaţiei de agent securitate, original şi copie;

- C.I. original şi copie;

- Curriculum Vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de la la Serviciul RUO din cadrul S.R.T.F.C. Timişoara, bd. Republicii nr.18B.

Pentru alte relaţii suplimentare rugăm contactaţi Serviciul RUO telefon CFR 124548, mobil 0731990437, e-mail monica.zugravu@cfrcalatori.ro