Conditii minime de pregatire

- Muncitori calificaţi prin programe de pregătire profesională sau scoală profesională

- Bune abilităţi de comunicare.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

- Salariaţii din afara S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA,  care îndeplinesc integral condiţiile minime de pregătire şi vechime în specialitate din anunţ;

- Vârsta minimă de 21 ani împliniţi.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs;

-Diploma de studii,original şi copie;

-Recomandare de la ultimul loc de muncă;

-Carnet de muncă, original şi copie;

-Adeverinţă privind vechimea în muncă după 01.01.2011;

-C.I. sau B.I. ,original şi copie;

Certificat naştere original şi copie;

-Certificat căsătorie original şi copie;

-Cazier judiciar;

-Curriculum Vitae

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de la la Serviciul RUO din cadrul S.R.T.F.C. TIMISOARA, str. Garii nr. 2A, telefon 0731990437.