Conditii minime de pregatire

Muncitori calificati prin programe de pregatire profesionala sau scoala profesionala.

Muncitori calificati prin invatamant liceal profil tehnic, invatamant postliceal profil tehnic.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” S.A., care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitatea din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs, aprobata de Directorul SRTFC Galati;

-Adeverinta de vechime in specialitate

- BI sau CI original si copie conf.cu originalul;

- Diplomele de studii si de calificare în original şi copie conform cu originalul.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la Serviciul RUO din cadrul SRTFC Galati, str. Domneasca, nr. 51

Pentru relatii suplimentare rugam contactati Serviciul RUO din cadrul SRTFC Galati telefon CFR. 134510, mobil 0731990802.