Conditii minime de pregatire

Nu sunt necesare.

Vechime minima in specialitate

- 3 ani mecanic locomotivă – automotor I şi/sau mecanic locomotivă automotor II şi îndeplinirea cumulativă a  condiţiilor nominalizate

sau

- mecanici locomotivă – automotor I şi/sau mecanici locomotivă – automotor II, cu o vechime în funcţie de minimum 3 ani , care sunt retraşi din funcţia de mecanic locomotivă pe motive medicale şi/sau psihologice şi care nu au autorizatie  pentru conducere pentru un tip de vehicul feroviar motor din parcul subunităţii

sau

- mecanici locomotivă automotor I şi/sau mecanici locomotivă automotor II, cu o vechime în functie  de minim 3 ani , care nu posedă autorizatie  pentru conducerea fiecarui tip  vehicul  feroviar motor din parcul subunitatii.

Conditii admitere la concurs

Salariati din cadrul S.N.T.F.C. CFR Calatori SA - SRTFC IASI care indeplinesc conditiile minime de pregatire si vechime din prezentul anunț.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs;

-Permisele de conducere pentru toate tipurile de locomotive;

- adeverinta de vechime in functie;

-Situatia sanctiunilor pe ultimii 2 ani;

-Ultima evaluare profesionala periodica efectuata de CENAFER;

- B.I. sau C.I., original și copie conform cu originalul;

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

Serviciul R.U.O din cadrul S.R.T.F.C. Iași

Telefon CFR 96/124511

Mobil 0731/990706