Conditii minime de pregatire

Nu sunt necesare.

Vechime minima in specialitate

- 3 ani mecanic locomotivă – automotor I şi/sau mecanic locomotivă automotor II şi îndeplinirea cumulativă a  condiţiilor nominalizate

sau

- mecanici locomotivă – automotor I şi/sau mecanici locomotivă – automotor II, cu o vechime în funcţie de minimum 3 ani , care sunt retraşi din funcţia de mecanic locomotivă pe motive medicale şi/sau psihologice şi care nu au autorizatie  pentru conducere pentru un tip de vehicul feroviar motor din parcul subunităţii

sau

- mecanici locomotivă automotor I şi /sau mecanici locomotivă automotor II, mecanici locomotiva de la alti OTF cu o vechime în conducerea trenurilor de calatori sau de marfa  de minim 3 ani , care nu posedă autorizatie  pentru conducerea fiecarui tip  vehicul  feroviar motor din parcul subunitatii.

- sef tura T (in functie)- proveniti de la CFR Marfa (absolventi ai cursului mecanic locomotiva) cu 3 ani vechime in functie

Conditii admitere la concurs

Salariati din cadrul S.N.T.F.C. CFR Calatori SA SRTFC IASI care indeplinesc conditiile minime de pregatire si vechime din prezentul anunț.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs;

-Permisele de conducere pentru toate tipurile de locomotive;

- adeverinta de vechime in functie

-Situatia sanctiunilor pe ultimii 2 ani;

-Ultima evaluare profesionala periodica efectuata de CENAFER;

- B.I. sau C.I., original și copie conform cu originalul;

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

Serviciul R.U.O din cadrul S.R.T.F.C. Iași

Telefon CFR 96/124511

Mobil 0731/990706