Conditii minime de pregatire

-a) Absolventi ai invatamantului superior, specializarea Tehnica (Ingineria) Transporturilor;

-b) Absolventi ai invatamantului superior (inginer, economist)

Vechime minima in specialitate

-a) 7 ani vechime in functia de inginer;

-b) 5 ani vechime in functii specifice MC

Conditii admitere la concurs

Salariati din cadrul SNTFC „CFR Calatori” - SA care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din prezentul anunt.

Acte necesare inscriere

-Cerere de participare la concurs;

-B.I. sau C.I., original si copie;

-diploma de studii original si copie;

-adeverinta de vechime;

-alte diplome, adeverinte sau certificate profesionale detinute, original si copie;

-Curriculum vitae

-Dosar cu sina

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

Serviciul RUO din cadrul SRTFC Craiova,  telefon C.F.R. 92/124515