Conditii minime de pregatire

-a) absolventi ai invatamantului superior, specializarea Tehnica (Ingineria) Transporturilor sau Material Rulant/Vehicule pentru transport feroviar.

-b) absolventi ai invatamantului superior profil: mecanic, electric, electronic, electrotehnic.

-c) certificat de absolvire curs in domeniul SSM cu durata de minim 80 ore;

-d) certificat de absolvire curs cadru tehnic cu atributii in domeniul PSI si/sau inspector protectie civila.

Vechime minima in specialitate

-a) Vechime in functia de inginer 7 ani

-b) Vechime in functia de inginer in activitatea de exploatare 8 ani

Conditii admitere la concurs

Candidati din cadrul SNTFC ”CFR Calatori SA” - SRTFC Iasi, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime din prezentul anunț.

Acte necesare inscriere

-cerere tip de participare la concurs;

-diploma de studii original si copie;

-certificat de absolvire curs in domeniul SSM si SU original si copie;

-adeverinta de vechime in specialitate;

-C.I. original și copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la Serviciul R.U.O  din cadrul SRTFC Iași

Telefon CFR 96/124511

Mobil 0731/990706