Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului superior, specializarea Tehnica (Ingineria) Transporturilor.

Vechime minima in specialitate

Vechime in functia de inginer 7 ani.

Conditii admitere la concurs

Candidati din cadrul SNTFC ”CFR Calatori SA” - SRTFC Iasi, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din prezentul anunț.

Acte necesare inscriere

- cerere tip de participare la concurs;

- diploma de studii original si copie;

- adeverinta de vechime in specialitate;

- C.I. original și copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la Serviciul R.U.O  din cadrul SRTFC Iași

Telefon CFR 96/124511

Mobil 0731/990706