Conditii minime de pregatire

Absolventi ai cursului de calificare revizor tehnic de vagoane, cu autorizare in functia revizor tehnic vagoane sau declaratie

Vechime minima in specialitate

2 ani (efectiv lucrati) muncitor calificat in activitatea de intretinere si reparatii vagoane

Conditii admitere la concurs

- Candidati din afara SNTFC „CFR Calatori” SA care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime din prezentul anunt.

- “APT” medical si psihologic pentru functia revizor tehnic vagoane.

Acte necesare inscriere

-Cerere de participare la concurs;

-C.I., original si copie;

-Acte de studii, original si copie;

-Certificat calificare original si copie;

-Act autorizare in functia RTV, original si copie/declaratie, dupa caz;

-Carnet munca, original si copie;

-Adeverinta continuarea cartii de munca/raport per salariat ITM;

-Adeverinta vechime in specialitate;

-Aviz „APT” medical si psihologic;

-Alte diplome, adeverinte sau certificate profesionale detinute, original si copie;

-Curriculum vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la

Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Craiova,  telefon C.F.R. 92/124515