Conditii minime de pregatire

Absolvenți ai cursului de calificare revizor tehnic vagoane, cu autorizare în funcția revizor tehnic vagoane sau declarație.

Vechime minima in specialitate

2 ani (efectiv lucrați) muncitor calificat în activitatea de întreținere și reparații vagoane.

Conditii admitere la concurs

-Candidați din cadrul si din afara SNTFC „CFR Călători” SA care îndeplinesc integral condițiile minime de pregătire și vechime din anunț.

-”Apt” medical si psihologic pentru functia de revizor tehnic vagoane.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs, aprobată de Director Sucursală;

-Diploma de studii, original si copie;

-Certificat calificare in functia revizor tehnic vagoane, original si copie;

-Autorizare in functia de revizor tehnic vagoane, original si copie/ declarație, dupa caz;

- Carnet munca/adeverinta de vechime in specialitate, respectiv in activitatea de intretinere si reparatii vagoane;

- C.I. original și copie;

- Aviz ”Apt” medical si psihologic;

-Curriculum Vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia și alte informații se pot obține de la Serviciul  RUO din cadrul S.R.T.F.C. Constanța, Aleea Albastrelelor, nr. 10 telefon CFR 98/144505, mobil 0731990910.