Conditii minime de pregatire

- Muncitori calificați prin programe de pregatire profesională sau școală profesională;

- Muncitori calificați prin învățamânt liceal profil tehnic, învățământ postliceal profil tehnic.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

Candidați din cadrul si din afara SNTFC „CFR Călători” SA care îndeplinesc integral condițiile minime de pregătire din anunț.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs, aprobată de Director Sucursală;

-C.I., original și copie;

-Diplomă de studii, original și copie;

-Certificat calificare pentru meseria de strungar universal sau alt act de studii care sa ateste calificarea in meseria de strungar universal, original și copie;

-Curriculum Vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia și alte informații se pot obține de la Serviciul RUO din cadrul S.R.T.F.C. Constanța, Aleea Albastrelelor, nr. 10 telefon CFR 98/144505, mobil 0731990910.