Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului superior tehnic.

Vechime minima in specialitate

- 3 ani  vechime

Conditii admitere la concurs

Candidati din cadrul și din afara SNTFC “CFR Calatori” SA,  care indeplinesc conditiile minime de pregatire si vechime din prezentul anunt.

Acte necesare inscriere

-Cerere de participare la concurs;

-Diploma de licenta  oginal si copie;

-C.I. original si copie;

-Adeverinta de vechime in specialitate si/sau alte documente doveditoare ale vechimii in specialitate (canet de munca);

-Curriculum vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la

Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Constanta.

Pentru relatii suplimentare rugam contactati Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Constanta  telefon C.F.R. 98/ 144505, mobil 0731990910