Conditii minime de pregatire

-a) absolventi ai invatamantului superior de specialitate material rulant/vehicule pentru transport feroviar

-b) absolvenţi ai învăţământului superior profil: mecanic, electric, electronic, electrotehnic, ingineria materialelor

-c) absolventi ai învăţământului universitar de scurtă durată (colegii universitare) sau de subingineri cu profil: electromecanic, mecanic, electric, electronic, electrotehnic

Vechime minima in specialitate

-a) 6 ani vechime minima in subunitati de tractiune

-b) 6 ani vechime minima in subunitati de tractiune

-c) 8 ani vechime minima in subunitati de tractiune

Conditii admitere la concurs

Candidați din cadrul  si din afara SNTFC „CFR Calatori” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

-Cerere de participare la concurs;

-Diploma de studii, original si copie;

-B.I. sau C.I. original si copie;

-Adeverinta de vechime in specialitate  sau alte documente doveditoare ale vechimii in specialitate ( carnet de munca)

-Curriculum Vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la

Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Constanta  telefon C.F.R. 98/ 144505, mobil 0731990910.