Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului superior economic

Vechime minima in specialitate

- 4 ani

Conditii admitere la concurs

Salariati din cadrul SNTFC „CFR Călători” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si condiţiile de vechime în specialitate din anunt

Acte necesare inscriere

- Cerere tip de participare la concurs, avizată de Director SRTFC;

- Diploma de studii în original şi copie conform cu originalul;

- Adeverinta de vechime in specialitate;

- B.I. sau C.I. original si copie conform cu originalul.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la

Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Brasov,  str. Eroilor, nr. 3A, telefon CFR 95/144505.