Conditii minime de pregatire

-a) Absolventi ai invatamantului superior de specialitate tehnica (ingineria) transporturilor si examen sef statie

-b) Absolventi ai invatamantului superior si examen sef statie

Vechime minima in specialitate

-a) 3 ani

-b) 4 ani

Conditii admitere la concurs

Candidati din cadrul si din afara SNTFC „CFR Călători” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si condiţiile de vechime în specialitate din anunt

Acte necesare inscriere

- Cerere tip de participare la concurs, avizată de  Director SRTFC;

- Diploma de studii în original şi copie conform cu originalul;

- Diploma de sef statie în original şi copie conform cu originalul;

- Adeverinta de vechime in specialitate;

- B.I. sau C.I. original si copie conform cu originalul.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la

Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Brasov,  str. Eroilor nr. 3A, telefon CFR 95/144505.