Conditii minime de pregatire

- absolvenți ai învățământului obligatoriu conform legislației în vigoare și curs de calificare în șef manevră, șef tren, IDM, cu autorizare în funcția șef manevră

Conditii admitere la concurs

Salariați din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” S.A. care îndeplinesc condițiile minime de pregătire din prezentul anunț

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Curriculum vitae;

- Diploma de studii și certificate profesionale deținute în original și copie conform cu originalul;

- Autorizația în funcția șef manevră original și copie conform cu originalul;

- Aviz medical și psihologic pentru meseria șef manevră, fără restricții;

- BI sau CI, original și copie conform cu originalul.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia și alte informații se pot obține de la: Serviciul Resurse Umane, Organizare

Pentru relații suplimentare rugăm contactați Serviciul R.U.O. din cadrul S.R.T.F.C. Cluj

telefon CFR 124552,

mobil 0731990509

e-mail alina.pacurar@cfrcalatori.ro