Conditii minime de pregatire

Vechime minima in specialitate

- 3 ani mecanic locomotiva automotor I si/sau mecanic locomotiva-automotor II si indeplinirea cumulativa a conditiilor nominalizate *) sau ,

-mecanici locomotiva-automotor I si /sau mecanici locomotiva-automotor II, cu o vechime in functie de minimum 3 ani, care sunt retrasi din functia de mecanic locomotiva pe motive medicale si sau psihologice sau din alte motive decat cele medicale mai mult de un an de zile pentru ocuparea altor functii din cadrul SNTFC ‘’CFR Calatori ‘’SA si care nu au autorizatie pentru conducere pentru un tip de vehicul feroviar motor din parcul subunitatii **) sau,

- mecanici locomotiva-automotor I si /sau mecanici locomotiva-automotor II,mecanici locomotiva de la alti OTF, cu o vechime in conducerea trenurilor de calatori sau de marfa de minimum 3 ani,care nu poseda autorizatie pentru conducerea fiecarui tip vehicul feroviar motor din parcul subunitatii**)

-sef tura T (in functie)- proveniti de la CFR Marfa (absolventi ai cursului mecanic locomotiva)cu 3 ani vechime in functie **)

 

*)Conditiile ce trebuie respectate la promovarea personalului din functia mecanic locomotiva-automotor in functia de sef tura (T),astfel incat acesta sa asigure buna desfasurare a activitatii de exploatare:

-sa detina autorizatie pentru conducerea fiecarui tip de vehicul feroviar motor din parcul subunitatii specificata in certificatul complementar;

**)Mecanicii de locomotiva – automotor care nu au autorizatie pentru conducerea fiecarui tip vehicul feroviar motor din parcul subunitatii, pe motiv ca au fost retrasi medical si sau psihologic de la SC, sau din alte motive decat cele medicale mai mult de un an de zile pentru ocuparea altor functii din cadrul SNTFC ‚”CFR Calatori ’’SA , mecanicii de locomotiva –automotor  I sau II  care doresc  sa participe la un concurs pentru ocuparea unui post vacant de sef tura si care de asemeni nu au autorizatie pentru conducerea fiecarui tip vehicul feroviar motor din parcul subunitatii,precum si persoane ce ocupa functia de sef tura T la CFR Marfa (abslventi ai cursului de mecanic locomotiva), dupa promovarea concursului sau examenului de ocuparea postului, vor urma pentru fiecare tip de vehicul feroviar motor ,un program de instruire profesionala  teoretica si instruire practica de serviciu in cadrul centrului de instruire din subunitate, cu durata de 40 de ore din care 10 ore instriure practica de serviciu.Dupa finalizarea programului de instruire si examinarea cursantilor ,comisia de examinare formata din : instructor regional ,sef subunitate si mecanicul instructor care s-a ocupat de programul de pregatire ,va elibera o adeverinta pentru fiecare tip de vehicul feroviar motor ,care va atesta promovarea programului respectiv.

Pentru prezentarea la concurs,ca titular sau cand incadrarea se face cu delegatie , personalul nominalizat anterior va prezenta permisul de mecanic de locomotiva si certificatul complementar .

In astfel de programe de pregatire pot fi inclusi si sefii de tura in cazul dotarii subunitatii cu un nou tip de vehicul feroviar motor.

 

 

 

 

Conditii admitere la concurs

Candidati din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire din anunt

Acte necesare inscriere

-Cerere de participare la concurs, avizată de Director SRTFC ;

-Diploma de studii în original şi copie conform cu originalul;

-Permis de mecanic /permise de conducere detinute;

-Certificate complementare; --Adeverinta de vechime in specialitate.

- B.I. sau C.I. original si copie conform cu originalul.

 

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Brasov  str.Iuliu Maniu nr.45, telefon 0268472660