Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului obligatoriu conform legislatiei in vigoare  si curs de calificare in sef manevra, sef tren, IDM, cu autorizare in functia de sef manevra.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul SNTFC „CFR Calatori” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs, avizată de  Director SRTFC;

- Diploma de studii în original şi copie conform cu originalul;

- Certificatul de calificare  în original şi copie conform cu originalul;

- Autorizare de exercitare a funcţiei în original şi copie conform cu originalul;

- B.I. sau C.I. original si copie conform cu originalul.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

-  Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Brasov  B-dul Eroilor nr.3A , telefon CFR . 95/144505