Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului superior de specialitete.

Vechime minima in specialitate

- 6 ani vechime in specialitate

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul SNTFC „CFR Calatori” SA, care indeplinesc  integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere tip de participare la concurs;

- Diploma de studii in original şi copie conform cu originalul;

- Adeverinta de vechime in specialitate;

- B.I. sau C.I. original si copie conform cu originalul.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Galati, str. Domneasca nr.51

Pentru relatii suplimentare rugam contactati Serviciul RUO din cadrul SRTFC Galati telefon CFR. 134510, mobil 0731990802.