Conditii minime de pregatire

Absolventi ai cursului de calificare sef manevra/sef tren/IDM, cu autorizare in functia sef manevra.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

- Candidati din cadrul SNTFC ”CFR Călători” SA – SRTFC Iași care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire din prezentul anunț.

- Sa fie APT din punct de vedere medical si psihologic.

Acte necesare inscriere

- cerere tip de participare la concurs;

-certificat calificare sef manevra/sef tren/IDM, original si copie;

- autorizarea in functia sef manevra, original si copie;

- aviz apt medical si psihologic;

- C.I. original și copie;

- curriculum vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la

Serviciul R.U.O  din cadrul S.R.T.F.C. Iași

Telefon CFR 96/124511

Mobil 0731/990706