Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului  liceal, cu diploma de bacalaureat.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

Candidati din cadrul si din afara SNTFC „CFR Călători” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere tip de participare la concurs, avizata de Director Sucursala;

- Diploma de studii original si copie;

- B.I. sau C.I. original si copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la

Serviciul RUO din cadrul SRTFC Bucuresti, telefon C.F.R. 91/ 134509, 91/134511