Conditii minime de pregatire

Absolvenți ai învățământului superior de specialitate.

Vechime minima in specialitate

- 8 ani vechime in specialitate

Conditii admitere la concurs

Salariați din cadrul SNTFC „CFR Calatori” S.A care îndeplinesc condițiile minime de pregătire și vechime din prezentul anunț.

 

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Curriculum vitae;

- Diploma de studii deținuta în original și copie conform cu originalul;

- Adeverință de vechime în specialitate;

- BI sau CI, original și copie conform cu originalul.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia și alte informații se pot obține de la:

Serviciul Resurse Umane, Organizare din cadrul SRTFC Cluj

Pentru relații suplimentare rugăm contactați Serviciul R.U.O. din cadrul S.R.T.F.C. Cluj

telefon CFR 124552,

mobil 0731990509

e-mail: alina.pacurar@cfrcalatori.ro