Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului obligatoriu conform legislatiei in vigoare si curs de calificare sef tren sau IDM cu autorizare in functia de sef tren.

Vechime minima in specialitate

La încadrarea în funcția de șef tren, absolvenții cursului șef tren vor efectua un stagiu efectiv de minim 3 luni cu atribuții de conductor tren.

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” S.A., care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs, aprobata de Directorul SRTFC;

- Diplome de studii in original si copie conform cu originalul;

- Certificat de calificare în original şi copie conform cu originalul;

- Autorizare de exercitarea functiei in original si copie cu originalul;

- B.I. sau C.I. original si copie conform cu originalul.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la Serviciul RUO din cadrul SRTFC Galati, str. Domneasca nr.51

Pentru relatii suplimentare rugam contactati Serviciul RUO din cadrul SRTFC Galati telefon CFR. 134510, mobil 0731990802.