Conditii minime de pregatire

- absolventi ai invatamantului obligatoriu conform legislatiei in vigoare si curs de calificare sef tren, IDM, cu autorizare in functia sef tren sau declaratie.(*)

(*)Prin „declaratie” se intelege declaratia pe propria raspundere a candidatului din afara S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA, care concureaza pentru ocuparea unui post aferent functiilor ce necesita autorizare in functie, prin care se angajeaza ca dupa obtinerea calificativului admis la concurs, pana la incheierea CIM, pe cheltuiala proprie, sa-si obtina autorizarea in functia respectiva, dar nu mai mult de 6 luni de la data sustinerii concursului.

Vechime minima in specialitate

- La incadrarea in functia de sef tren, absolventii cursului sef tren vor efectua un stagiu efectiv de minim 3 luni cu atributii de conductor tren.

Conditii admitere la concurs

Candidati din afara S.N.T.F.C. „CFR Calatori” - SA care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din prezentul anunt.

-Sa fie apt din punct de vedere medical si psihologic;

-Varsta minima 21 ani;

-Sa nu fi avut CIM desfacut la SNTFC “CFR Calatori” SA din motive imputabile lui.

 

Acte necesare inscriere

-Cerere de participare la concurs;

-B.I. sau C.I., original si copie;

-Certificat de nastere original si copie;

-Diploma de studii original si copie;

-Adeverinta sau certificat de absolvire a cursurilor de sef tren, IDM original si copie;

-Autorizarea in functia sef tren, original si copie/declaratie(1);

-Alte diplome, adeverinte sau certificate profesionale detinute, original si copie;

-Avizele medical si psihologic

(eliberate pentru CFR Calatori de unitati agreate de MT), original si copie;

-Declaratie pe proprie raspundere ca nu sufera de epilepsie;

-Cazier judiciar;

-Carte de munca original si copie;

-Adeverinta dupa 01.01.2011 /raport per salariat – ITM (continuarea cartii de munca);

-Declaratie pe proprie raspundere ca nu a avut CIM desfacut din motive imputabile lui la SNTFC „CFR Calatori” SA;

-Curriculum vitae;

-Dosar cu sina

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine in momentul depunerii dosarului de participare, de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Craiova.

Pentru relatii suplimentare rugam contactati Serviciul RUO din cadrul SRTFC Craiova: telefon C.F.R. 92/124515