Conditii minime de pregatire

- absolvenți ai învățământului superior, specializarea Material Rulant.

- absolventi ai invatamantului superior profil: mecanic, electric, electronic, electrotehnic

- absolventi ai invatamantului superior

Vechime minima in specialitate

- 7 ani vechime in functia de inginer

- 8 ani vechime in functia de inginer in activitatea de exploatare

- 10 ani vechime in functiile: instructor V si/sau inginer in unitati de vagoane

Conditii admitere la concurs

Salariați din cadrul

S.N.T.F.C. „CFR Calatori” S.A. care îndeplinesc condițiile minime de pregătire și vechime din prezentul anunț

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Curriculum vitae;

- Diplomă de studii deținută, original si copie conform cu originalul;

- Adeverinta de vechime in specialitate;

- BI sau CI, original și copie conform cu originalul.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia și alte informații se pot obține de la:

Serviciul Resurse Umane, Organizare din cadrul S.R.T.F.C. Cluj

Pentru relații suplimentare rugăm contactați Serviciul R.U.O. din cadrul S.R.T.F.C. Cluj

telefon CFR 124552,

mobil 0731990509

e-mail alina.pacurar@cfrcalatori.ro angela.a.muresan@cfrcalatori.ro