Conditii minime de pregatire

Absolventi ai cursului de calificare sef tren/ IDM, cu autorizare in functia  de sef tren.

Vechime minima in specialitate

La incadrarea in functia de sef tren, absolventii cursului sef tren vor efectua un stagiu efectiv de minim 3 luni cu atributii de conductor tren.

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul SNTFC „CFR Călători” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si condiţiile de vechime în specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs, avizată de  Director SRTFC;

- Certificatul de calificare în original şi copie conform cu originalul;

- Autorizare de exercitarea funcţiei în original şi copie conform cu originalul;

- Aviz medical și psihologic pentru funcția de sef tren;

- Cazier Judiciar;

- B.I. sau C.I. original si copie conform cu originalul.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la

Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Brasov  str.Eroilor nr.3A, telefon  CFR 95/144505.