Conditii minime de pregatire

Absolventi ai cursului de calificare revizor tehnic vagoane, cu autorizare in functia de revizor tehnic vagoane.

Vechime minima in specialitate

- 2 ani (efectiv lucrati) muncitor calificat in activitatea de intretinere si reparatii vagoane

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul SNTFC „CFR Călători” SA care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si condiţiile de vechime în specialitate din anunt

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs, avizată de  Director SRTFC;

- Certificatul de calificare în original şi copie conform cu originalul;

- Adeverinta de vechime in specialitate;

- Autorizare de exercitarea funcţiei în original şi copie conform cu originalul;

- Aviz medical și psihologic pentru funcția de RTV;

- B.I. sau C.I. original si copie conform cu originalul.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la

Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Brasov  str. Eroilor nr. 3A, telefon  CFR 95/144505.