Conditii minime de pregatire

- absolventi ai scolii de maistri (profil mecanic, electromecanic)

Vechime minima in specialitate

- 3 ani revizor tehnic vagoane si/sau maistru

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul SNTFC „CFR Calatori” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime  in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere tip de participare la concurs, avizata de Directorul SRTFC;

- Diploma de studii original si copie conform cu originalul;

- Diploma de absolvirea a scolii tehnice de maistri original si copie conform cu originalul;

- Adeverinta de vechime in specialitate;

- B.I. sau C.I. original si copie conform cu originalul.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la Serviciul RUO din cadrul SRTFC Galati, str. Domneasca nr. 51

Pentru relatii suplimentare rugam contactati Serviciul RUO din cadrul SRTFC Galati telefon CFR. 134510, mobil 0731990802.