Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului obligatoriu conform legislatiei in vigoare  si  curs de calificare in una din functiile specifice activitatii MC, cu autorizare in functia  casier CF.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

Salariati din cadrul SNTFC CFR Calatori SA - SRTFC Iasi - Statia Suceava care indeplinesc conditiile minime de pregatire din prezentul anunț.

Acte necesare inscriere

- cerere tip de participare la concurs (se va completa la depunerea dosarului);

- diploma de studii, original si copie conform cu originalul;

- certificat absolvire curs calificare in una din functiile specifice activitatii MC, original si copie conform cu originalul;

- alte diplome sau certificate profesionale deținute, original și copie conform cu originalul;

- certificat autorizare in functia de casier CF, original si copie conform cu originalul;

-cazier judiciar;

- B.I. sau C.I., original și copie conform cu originalul;

- curriculum vitae;

- dosar cu șină

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

Serviciul R.U.O din cadrul S.R.T.F.C. Iași

Telefon CFR 96/124511

Mobil 0731/990706