Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului liceal cu diploma de bacalaureat.

Vechime minima in specialitate

-3 ani efectiv lucrati in functia de sef tren la SNTFC sau 6 ani efectiv lucrati in functia de conductor tren la SNTFC

Conditii admitere la concurs

Salariati din cadrul SNTFC „CFR Calatori” SA care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime din prezentul anunt.

Acte necesare inscriere

-Cerere de participare la concurs;

- C.I. original si copie;

-Diploma de bacalaureat, original si copie;

-Certificate de calificare detinute original si copie;

-Adeverinta de vechime in specialitate;

-Curriculum vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  R.U.O. din cadrul S.R.T.F.C. Craiova,  telefon C.F.R. 92/124515