Conditii minime de pregatire

-a) Muncitori calificaţi prin programe de pregătire profesională sau şcoală profesională (profil mecanic, electromecanic)

-b) Muncitori calificaţi prin învăţământ liceal profil tehnic, învăţământ postliceal profil tehnic (profil mecanic, electromecanic)

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

Candidați din cadrul si din afara SNTFC „CFR Calatori” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregătire specificate in anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

-Acte de studii, original si copie;

- C.I. original si copie;

- Alte diplome sau certificate profesionale detinute, original si copie;

- Documente doveditoare ale experientei profesionale original si copie;

- Curriculum Vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Constanta  telefon C.F.R. 98/ 144505, mobil 0731990910.