Conditii minime de pregatire

Absolvenţi ai învăţământului liceal cu diploma de bacalaureat.

Vechime minima in specialitate

3 ani efectiv lucrați în funcția de șef tren la SNTFC sau 6 ani efectiv lucrați în funcția de conductor tren la SNTFC.

Conditii admitere la concurs

Candidaţii  din cadrul  SNTFC „CFR Calatori” SA, care îndeplinesc integral condiţiile minime de pregătire şi vechime în specialitate din anunţ.

Acte necesare inscriere

- Cerere tip de participare la concurs, avizată de Director Sucursală;

- Diploma de bacalaureat, original şi copie;

- Adeverinţe care atestă vechimea în muncă, respectiv în funcţia de conductor tren, şef tren în cadrul SNTFC;

- C.I. sau B.I., originalul şi copie;

- Curriculum Vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de la la Serviciul RUO din cadrul S.R.T.F.C. Timişoara, bd. Republicii nr.18B.

Pentru alte relaţii suplimentare rugăm contactaţi Serviciul RUO telefon CFR 124548, mobil 0731990437,

e-mail   monica.zugravu@cfrcalatori.ro