Conditii minime de pregatire

- Permis de conducere categoriile B și C;

- Atestat profesional valabil.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

- Salariați din cadrul SNTFC „CFR Calatori” SA care îndeplinesc condițiile minime de pregătire din prezentul anunț;

- Vârsta minimă de 21 ani împliniți.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Curriculum vitae;

- Diploma de studii original si copie conform cu originalul;

- Permis conducere categoriile B și C original și copie conform cu originalul;

- BI sau CI, original și copie conform cu originalul;

- Aviz apt medical și psihologic pentru  funcția șofer eliberat de una din unitațile agreate de Ministerul Transporturilor;

- Cazier judiciar.

 

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia și alte informații se pot obține de la Serviciul Resurse Umane, Organizare  din cadrul SRTFC Cluj.

 Pentru relații suplimentare rugăm contactați Serviciul R.U.O. din cadrul SRTFC Cluj

telefon CFR 124552,

mobil 0731990509

e-mail

alina.pacurar@cfrcalatori.ro

angela.a.muresan@cfrcalatori.ro