Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului liceal cu diploma de bacalaureat.

Vechime minima in specialitate

- 3 ani efectiv lucrati in functia de sef tren la SNTFC

sau

- 6 ani efectiv lucrati in functia de conductor tren la SNTFC

Conditii admitere la concurs

Candidati din cadrul SNTFC „CFR Călători” SA, care indeplinesc  integral conditiile minime de pregatire si vechime din prezentul anunt.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs;

-Diploma de bacalaureat original si copie;

-Certificat de calificare original si copie;

-Adeverinta de vechime in functie;

-C.I. original si copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Galati, str. Domneasca nr. 51.

Pentru relatii suplimentare rugam contactati Serviciul RUO din cadrul SRTFC Galati telefon CFR. 134510, mobil 0731990802.