Conditii minime de pregatire

Permis de conducere categoriile B si C

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

Candidati din afara SNTFC „CFR Călători” SA, care indeplinesc  integral conditiile minime de pregatire din anunt.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs;

-Permis de conducere categoriile B si C original şi copie;

-Curriculum vitae;

-C.I. original si copie;

-Cazier auto.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Galati, str. Domneasca nr. 51.

Pentru relatii suplimentare rugam contactati Serviciul RUO din cadrul SRTFC Galati telefon CFR. 134510, mobil 0731990802.