Conditii minime de pregatire

Absolvenți ai învățământului liceal cu diploma de bacalaureat.

Vechime minima in specialitate

- 3 ani efectiv lucrați în funcția de șef tren la SNTFC

sau

- 6 ani efectiv lucrați în funcția de conductor tren la SNTFC

Conditii admitere la concurs

Salariați din cadrul SNTFC „CFR Călători” SA care îndeplinesc integral condițiile minime de pregătire și vechime din prezentul anunț. 

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Curriculum vitae;

- Diplomă de bacalaureat, original si copie conform cu originalul;

- Certificate de calificare deținute, original și copie conform cu originalul;

- Adeverință de vechime în specialitate;

- BI sau CI, original și copie conform cu originalul.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia și alte informații se pot obține de la

Serviciul Resurse Umane, Organizare din cadrul SRTFC Cluj

Pentru relații suplimentare rugăm contactați Serviciul RUO din cadrul SRTFC Cluj

telefon CFR 124552,

mobil 0731990509

e-mail

alina.pacurar@cfrcalatori.ro

angela.a.muresan@cfrcalatori.ro