Conditii minime de pregatire

Nu sunt necesare.

Vechime minima in specialitate

- 3 ani mecanic locomotiva-automotor I si/sau mecanic locomotiva-automotor II si indeplinirea cumulativa a conditiilor nominalizate sau

- mecanici locomotiva- automotor I si/sau mecanici locomotiva automotor II, cu o vechime in functie de minimum 3 ani, care sunt retrasi din functia de mecanic locomotiva pe motive medicale si/sau psihologice sau din alte motive decat cele medicale mai mult de un an de zile pentru ocuparea altor functii din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” S.A. si care nu au autorizatie pentru conducere pentru un tip de vehicul feroviar motor din parcul subunitatii sau

- mecanici locomotivă – automotor I și/sau mecanici locomotiva – automotor II cu o vechime în conducerea trenurilor de călători de minim 3 ani, care nu posedă autorizație pentru conducerea fiecărui tip de vehicul feroviar motor din parcul subunității

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” S.A.-, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs, aprobata de Directorul SRTFC;

- Diploma de studii original si copie conform cu originalul;

- Adeverinta de vechime in specialitate;

- Alte diplome sau certificate profesionale detinute, original si copie conform cu originalul;

-Documente doveditoare ale experientei profesionale original si copie conform cu originalul;

- B.I. sau C.I. original si copie conform cu originalul.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la Serviciul RUO din cadrul SRTFC Galati, str. Domneasca, nr. 51

Pentru relatii suplimentare rugam contactati Serviciul RUO din cadrul SRTFC Galati telefon CFR 134510, mobil 073199082.