Conditii minime de pregatire

- Absolvenţi ai invăţământului liceal cu diploma de bacalaureat,

- Permis conducere categoriile B, C, D şi E,

- Atestat profesional valabil,

- Bune abilităţi de comunicare.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

Salariaţii din afara S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA,  care îndeplinesc integral condiţiile minime de pregătire şi vechime în specialitate din anunţ;

- Vârsta minimă de 21 ani împliniţi.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs, avizată de Director Sucursală;

-Diploma studii, original şi copie;

-Permis conducere categoriile B, C+E, D, original şi copie;

-Atestat profesional valabil, original şi copie;

- Aviz medical şi psihologic pentru funcţia de şofer eliberat de una din unităţile agreate de Ministerul Transporturilor;

-Cartea de muncă sau adeverinţe care să ateste vechimea în muncă, original şi copie;

-C.I. sau B.I., copie conform cu originalul;

-Recomandare de la ultimul loc de muncă.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de la la Serviciul RUO din cadrul S.R.T.F.C. TIMISOARA, str. Garii nr.2A,telefon 0731990437.