Conditii minime de pregatire

-a) muncitori calificati prin programe de pregatire profesionala sau scoala profesionala

-b) muncitori calificati prin invatamant liceal profil tehnic, invatamant postliceal profil tehnic

Vechime minima in specialitate

-a) 2 ani

-b) 1 an

Conditii admitere la concurs

Candidati din afara SNTFC „CFR Calatori” SA, care indeplinesc  integral conditiile minime de pregatire si vechime din anunt.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs;

-Diploma de  studii original şi copie;

-Certificat de calificare   original şi copie;

-Carnet de munca si adeverinta privind perioadele de activitate realizate dupa data de 01.01.2011 original si copie;

-C.I. original si copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Galati, str. Domneasca nr. 51.

Pentru relatii suplimentare rugam contactati Serviciul RUO din cadrul SRTFC Galati telefon CFR. 134510, mobil 0731990802.