Conditii minime de pregatire

- curs calificare mecanic locomotiva - automotor

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

Candidati  din afara SNTFC „CFR Calatori” SA care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire din anunt.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs;

-Diploma de  studii original şi copie;

-Certificat de calificare original şi copie;

-C.I. original si copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Galati, str. Domneasca nr. 51.

Pentru relatii suplimentare rugam contactati Serviciul RUO din cadrul SRTFC Galati telefon CFR 134510, mobil 0731990802.