Conditii minime de pregatire

- Absolvenţi ai învăţământului obligatoriu conform legislaţiei în vigoare şi ai cursului de calificare „Strungar”,

- Bune abilităţi de comunicare.

Vechime minima in specialitate

-nu necesită vechime în specialitate

Conditii admitere la concurs

- Salariaţii din afara S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA,  care îndeplinesc integral condiţiile minime de pregătire şi vechime în specialitate din anunţ;

- Vârsta minimă de 18 ani împliniţi

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs, avizată de Director Sucursală;

-Diploma studii, original şi copie;

-Certificat calificare „Strungar” original şi copie;

-Cartea de muncă sau adeverinţe care să ateste vechimea în muncă, original şi copie;

-C.I. sau B.I., copie conform cu originalul;

-Recomandare de la ultimul loc de muncă.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de la la Serviciul RUO din cadrul S.R.T.F.C. TIMISOARA, str. Garii nr.2A,telefon 0731990437.