Conditii minime de pregatire

- muncitori calificati prin programe de pregatire profesionala sau scoala profesionala;

sau

- muncitori calificati prin invatamant liceal profil tehnic, invatamant postliceal profil tehnic

Vechime minima in specialitate

- 4 ani vechime

sau

- 3 ani vechime

Conditii admitere la concurs

Persoane din cadrul și din afara S.N.T.F.C. „CFR Calatori” S.A. care îndeplinesc condițiile minime de pregătire și vechime din prezentul anunț

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Curiculum vitae;

- BI sau CI, original și copie ;

- cazier   judiciar;

- Diploma de studii, certificate profesionale

-carnet   de  munca  si  adeverinta   de  vechime  dupa   data  de  01.01.2011 (raport  reges);

- Adeverință de vechime în specialitate;

-Adeverinta care sa ateste starea de sanatate, eliberata de catre medicul de familie cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului;

- recomandare;

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia și alte informații se pot obține de la:

Serviciul R.U.O. din cadrul S.R.T.F.C. Cluj

Camera 5

Telefon CFR 124552; mobil 0731990509