Conditii minime de pregatire

- absolvenți ai învățământului liceal sau școala profesională în profil mecanic sau electrotehnic și curs de calificare, cu autorizare în funcția de revizor tehnic vagoane sau declaratie

Vechime minima in specialitate

- 2 ani muncitor calificat în activitatea de întreținere și reparații vagoane

Conditii admitere la concurs

Persoane din cadrul și din afara S.N.T.F.C. „CFR Calatori” S.A. care îndeplinesc condițiile minime de pregătire și vechime din prezentul anunț

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Curiculum vitae;

- BI sau CI, original și copie ;

- cazier   judiciar;

- Diploma de studii, certificate profesionale si autorizatie  pentru exercitarea funcției RTV;

-carnet   de  munca  si  adeverinta   de  vechime  dupa   data  de  01.01.2011 (raport  reges);

- Adeverință de vechime în specialitate;

- Aviz medical și psihologic  apt  pentru functia RTV;

- recomandare;

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia și alte informații se pot obține de la:

Serviciul R.U.O. din cadrul S.R.T.F.C. Cluj

Camera 5

Telefon CFR 124552; mobil 0731990509