Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului  liceal, cu diploma de bacalaureat

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

Salariati din cadrul SNTFC „CFR Călători” SA care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere tip  de participare la concurs, avizata de Director Sucursala;

- Diploma de studii original si copie conform cu originalul;

- C.I. original si copie conform cu originalul.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la

Serviciul RUO din cadrul SRTFC Bucuresti, telefon C.F.R. 91/ 134526