Conditii minime de pregatire

Absolvenți ai învățământului liceal, cu diploma de bacalaureat.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

Persoane din cadrul și din afara S.N.T.F.C. „CFR Calatori” S.A. care îndeplinesc condițiile minime de pregătire și vechime din prezentul anunț.

 

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Curiculum vitae;

- Cazier judiciar, in original si copie;

-Adeverinta care sa ateste starea de sanatate, eliberata de catre medicul de familie cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului;

- Diploma de studii, sau certificate profesionale deținute original si copie;

-Documente doveditoare ale experienței profesionale, dupa caz

- Carnet de munca, original si copie;

- Adeverinta dupa

01.01.2011 (continuare a cartii de munca);

- Recomandare de la locul de munca avut anterior, dupa caz;

- Declaratie pe proprie raspundere ca nu sufera de epilepsie;

- acte de stare civila (certificat   nastere, certificat  casatorie, certificat nastere copii), dupa caz

- BI sau CI, original și copie;

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia și alte informații se pot obține de la:

Serviciul Resurse Umane, Organizare

Pentru relații suplimentare rugăm contactați Serviciul R.U.O. din cadrul S.R.T.F.C. Cluj

telefon CFR 124552,

mobil 0731990509