Conditii minime de pregatire

- Absolvenţi ai învăţământului obligatoriu si curs de calificare

- Absolventi ai scolii profesionale de specialitate

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

Candidati din afara SNTFC „CFR Călători” SA care îndeplinesc  condițiile minime de pregătire  din prezentul anunț.

Vârsta minimă 21 ani împliniti la data înscrierii.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Diploma de studii original si copie;

- Alte certificate sau adeverinte profesionale deținute original si copie;

- Cazier judiciar;

- CV;

- CI, original si copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Bibliografia, tematica si alte informatii se pot obtine de la

Serviciul Personal Formare Profesională si Salarizare din cadrul Oficiului Resurse Umane din centralul SNTFC „CFR Călători” SA

telefon C.F.R. 122749