Conditii minime de pregatire

-a) Absolvenţi ai învăţământului superior.

-b) Absolvenţi ai învăţământului universitar de scurtă durată (colegii universitare) sau subingineri de 3 ani.

Vechime minima in specialitate

-a) 4 ani vechime minimă în specialitate.

- b) 6 ani vechime minimă în specialitate.

Conditii admitere la concurs

Salariaţii din cadrul  SNTFC „CFR Calatori” SA, care îndeplinesc integral condiţiile minime de pregătire şi vechime în specialitate din anunţ.

Acte necesare inscriere

- Cerere tip de participare la concurs, avizată de Director Sucursală;

- Diploma de licenţă studii superioare, original şi copie;

- Adeverinţă vechime în specialitate;

- C.I. sau B.I., original si copie;

- Curriculum Vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de la la Serviciul RUO din cadrul S.R.T.F.C. Timişoara, bd. Republicii nr.18B.

Pentru alte relaţii suplimentare rugăm contactaţi Serviciul RUO telefon CFR 124548, mobil 0731990437, e-mail monica.zugravu@cfrcalatori.ro