Vechime minima in specialitate

- 3 ani mecanic locomotiva – automotor I si/sau mecanic locomotivă – automotor II și îndeplinirea cumulativă a condițiilor nominalizate sau,

- mecanici locomotivă – automotor I și /sau mecanici locomotivă – automotor II, cu o vechime în funcție de minimum 3 ani, care sunt retrași din funcția de mecanic locomotivă pe motive medicale și/sau psihologice și care nu au autorizație pentru conducere pentru un tip de vehicul feroviar motor din parcul subunității sau,

- mecanici de locomotivă – automotor I și/sau mecanici locomotivă II, cu o vechime în funcție de minimum 3 ani, care nu posedă autorizatie pentru  conducerea fiecarui tip de vehicul feroviar motor din parcul subunității

Conditii admitere la concurs

Candidați din cadrul si din afara SNTFC „CFR Călători” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere tip de participare la concurs;

- Diploma de studii original si copie;

- Adeverință de vechime in specialitate;

- Portofoliul profesional  sa contina documentele specificate in anunt;

- B.I. sau C.I. original si copie;

- Certificat de nastere, original si copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la

Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Bucuresti  telefon C.F.R. 91/ 134509, 91/134511