Conditii minime de pregatire

-a) muncitori calificaţi prin programe de pregătire profesională sau şcoală profesională

-b) muncitori calificaţi prin învătământ liceal profil tehnic, învătământ, postliceal profil tehnic

Vechime minima in specialitate

-a) 2 ani

-b) 1 an

Conditii admitere la concurs

Candidaţi din afara SNTFC „CFR Călători” SA, care îndeplinesc integral condiţiile minime de pregătire şi vechime din prezentul anunt.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs;

-C.I. original şi copie

-Diplomă de studii original şi copie;

-Certificat de calificare în meseria de electrician, sau diplomă de studii profil electric/electrotehnic/ electromecanic original şi copie;

-Carnet de muncă original şi copie;

-Adeverintă privind perioadele de activitate realizate după data de 01.01.2011 / raport per salariat ITM original şi copie;

-Curriculum vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de la Serviciul RUO din cadrul SRTFC Galaţi, str. Domnească nr. 51.

Pentru relaţii suplimentare rugam contactaţi Serviciul RUO din cadrul SRTFC Galaţi telefon CFR  134510, mobil 0731990802.