Conditii minime de pregatire

- absolvenți ai învățământului liceal cu diplomă de bacalaureat și curs de calificare casier CF sau IDM, cu autorizare în funcția casier CF

Vechime minima in specialitate

Nu necesita vechime in specialitate

Conditii admitere la concurs

Salariați din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” S.A. care îndeplinesc condițiile minime de pregătire și vechime din prezentul anunț

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Curiculum vitae;

- Cazier judiciar, in original si copie conform cu originalul;

- Diploma de studii în original și copie conform cu originalul;

- Diplomă de absolvire a cursului de calificare, original și copie conform cu originalul;

- BI sau CI, original și copie conform cu originalul.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia și alte informații se pot obține de la:

șef subunitate / inspector R.U. din cadrul subunității

Pentru relații suplimentare rugăm contactați Serviciul R.U.O. din cadrul S.R.T.F.C. Cluj

telefon CFR 124552,

mobil 0731990509

e-mail alina.pacurar@cfrcalatori.ro